Wzór Karty

Wzór przemysłowy "Identyfikacyjnej karty grupy krwi" jest zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP Nr 4989. Wyłącznym producentem i dystrybutorem "Identyfikacyjnych kart grup krwi" na terenie kraju jest KREWKART® Polska Pabianice.

    • Karta wypełniona awers
    • Karta wypełniona rewers