Informacje ogólne

Wzór karty

Placówki

Sprzedaż

Zamówienia

Kontakt

Gablotka składa się z pojedynczych segmentów, które możemy dowolnie łączyć.
Sprzedaż

W "Identyfikacyjne karty grupy krwi" wyposażamy tylko te pracownie, które są uprawnione do wykonywania badań grup krwi i dokonywania wpisów wyników tych badań.

Posiadamy różne warianty sprzedaży kart i drukarek służących do ich wystawiania.

Indywidualnie dla każdej nowej pracowni bezpłatnie przygotowujemy oprogramowanie do wystawiania "Identyfikacyjnych kart grup krwi", tak by każda uprawniona osoba mogła się w nim zalogować i z niego korzystać. Również bezpłatnie zapewniamy szerokie zaplecze reklamowe.

Wszystkie pracownie zainteresowane podjęciem z nami współpracy i rozpoczęciem wydawania "Identyfikacyjnych kart grup krwi", proszone są o kontakt.

Wszystkim zainteresowanym przesyłamy aktualną ofertę handlową.