Strona główna

Stale zwiększająca się ilość wypadków
i urazów zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym, rosnąca ilość wypadków komunikacyjnych, częstsze pobyty
w szpitalu i dotychczasowy brak odpowiednich dokumentów do zapisywania grupy krwi spowodowały, że powstała potrzeba wyposażenia każdego z nas w stosowny dokument, jakim jest "Karta grupy krwi".