Informacje ogólne

Wzór karty

Placówki

Sprzedaż

Zamówienia

Kontakt

Sprzedaż

W "Karty grupy krwi" wyposażamy tylko te pracownie, które są uprawnione do wykonywania badań grup krwi i dokonywania wpisów wyników tych badań.

Posiadamy róne warianty sprzedaży kart i drukarek służących do ich wystawiania.

Indywidualnie dla każdej nowej pracowni bezpłatnie przygotowujemy oprogramowanie do wystawiania "Kart grup krwi", tak by każda uprawniona osoba mogła się w nim zalogować i z niego korzystać. Również bezpłatnie zapewniamy szerokie zaplecze reklamowe.

Wszystkie pracownie zainteresowane podjęciem z nami współpracy i rozpoczęciem wydawania "Kart grup krwi", proszone są o kontakt.

Wszystkim zainteresowanym przesyłamy aktualną ofertę handlową.